ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Η  Πολιτιστική Πρωτοβουλία   σας καλεί  το Σάββατο  20 Δεκεμβρίου 2014 από τις 17:00 μμ.  στο Παλιό Σχολείο Αρίλλα για Εθελοντική  Αιμοδοσία.
    Η συμμετοχή σας είναι πράγματι προσφορά Ζωής.