Ο Όμηρος γνωρίζει τους Φαίακες ως τους τελευταίους των ανθρώπων τους οποίους συναντάμε ανάμεσα σε δύο λιμάνια πριν προχωρήσουμε προς την άγνωστη δύση. Ο Οδυσσέας ερχόμενος από δυτικά για τη χώρα των Φαιάκων είχε προς τα αριστερά τον πολικό αστέρα, άρα είχε κατεύθυνση προς ανατολάς και με ταξίδι μιας νύχτας ήταν δυνατό να φτάσει στην Ιθάκη. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι η πόλης των Φαιάκων πρέπει να αναζητηθεί στην βορειοδυτική ακτή της Κέρκυρας.