ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΡΓΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Η ΑΝΕΤΕΚ και το Επιμελητήριο Κέρκυρας, προσκαλεί  όλους τους ιδιοκτήτες ελαιουργείων και επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στη 2η  Ενημερωτική Ημερίδα του  έργου Adriatinn που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, ώρα 11:30 – 17:00 στην περιοχή Αρίλλα Κέρκυρα (Corfu Beer Festival)
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ενημέρωσης και υποστήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιοχή της Αδριατικής σε θέματα καινοτομίας, εκπαίδευσης, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία θα έχουν ως όφελος την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων .
Συγκεκριμένα με το Πρόγραμμα IΡΑ Διασυνοριακής Συνεργασίας «Αδριατική 2007-2013» το δίκτυο  Adriatinn θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε διεθνή κλίμακα έτσι ώστε να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα και ανταγωνιστικότητα.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την καινοτομία και την συνεισφορά της στην ανταγωνιστικότητα, τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται στην εισαγωγή της, τους τομείς ανάπτυξης που διεθνώς προβλέπονται για την Ελλάδα και πρακτικά την εφαρμογή καινοτομιών στο χρόνιο πρόβλημα των ελαιοτριβείων, σχετικά με την κατεργασία των υδαρών αποβλήτων της ελαιοπαραγωγής, δηλ. του κατσίγαρου και να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη στην περιοχή της Αδριατικής.
Για περαιτέρω πληροφορίες, αρμόδια κα. Τσολακίδου Κωνσταντίνα – Επιμελητήριο Κέρκυρας, ΑΝΕΤΕΚ, τηλ. Επικοινωνίας 2661081026