Οι εργασίες, δράσεις και εκλογές της Πολιτιστικής Πρωτοβουλίας Αρίλλα Αναστέλλονται για την επόμενη εβδομάδα λόγω σεβασμού της μνήμης του Μεγάλου μας Δάσκαλου Πέτρου Δημάκου.


Με βαθειά θλίψη,


H Πολιτιστική Πρωτοβουλία

 

Δημάκος Πέτρος