Καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες τις περιοχής την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:30 το πρωί στην Αίθουσα του Παλιού Σχολείου Αρίλλα σε Γενική Συνέλευση με θέματα:

•    Πρόταση για άσκηση πίεσης για την επισκευή των δρόμων της περιοχής με χρηματοδότηση του ΣΕΑΚ.
•    Οργάνωση καθαριότητας σε όλο το χωριό με κατασκευή περισσότερων καλαθιών και συντήρηση των σημείων  κάδων.
•    Ηλεκτροδότηση παραλίας
•    Συντήρηση του Μόλου
•    Πρόταση για κατασκευή πέτρινων παγκακιών στην παραλία.
•    Δρομολόγηση των ενεργειών για το πεζοδρόμιο Αρμουράδα- Φούρνου
•    Συντήρηση του Μονοπατιού και  προτάσεις για καινούργια.
•    Πρόταση για δημόσιες και ιδιωτικές διαφημιστικές πινακίδες.
•    Τρόποι και μέθοδοι χρηματοδότησης του Σ.Ε.Α.Κ. 

Η συμμετοχή σας στις συζητήσεις και εργασίες του Συνδέσμου είναι απαραίτητες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο