Θέμα: Η Ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης του Σ.Ε.Α.Κ.  τάσσεται  κατά της δημιουργίας θαλάσσιου αιολικού πάρκου, στα  Διαπόντια νησιά.

Οι  φορείς τουρισμού Κέρκυρας εκφράζουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην δημιουργία αιολικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Διαπόντια νησιά και ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι δράσεις που σκοπεύουν στην δημιουργία του, καθώς  μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για την περιοχή τους με τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον και την οικονομία.
Αναγνωρίζουμε την επιτακτική  ανάγκη για στροφή προς άλλες μορφές ενέργειας, αρκεί αυτές να συνεισφέρουν στην προστασία και να μην κακοποιούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μας. Στην περίπτωση της δημιουργίας Αιολικού Πάρκου στα Διαπόντια Νησιά της Κέρκυρας είμαστε αντίθετοι καθώς ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής και οι επιπτώσεις που θα επιφέρουν και αναφέρουμε παρακάτω.

Η συγκεκριμένη περιοχή που ανήκει σε ζώνη Natura και είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους θα καταστραφεί παντελώς. Οι εκατοντάδες γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες ύψους 280 μέτρων – πιο ψηλές δηλαδή κι από τις υψηλότερες κορυφές της Ερείκουσας και του Μαθρακίου – και διαμέτρου ρότορα 236 μέτρα, θα χρειαστούν για τη στήριξή τους εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα σκυρόδεμα που θα ριχτούν στη θάλασσα και θα αλλοιώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον, καταστρέφοντας το σπάνιο είδος φυκιού που υπάρχει εκεί και που ευνοεί και θρέφει την αναπαραγωγή των ψαριών. Η καταστροφή του υποθαλάσσιου βιότοπου θα διώξει όλα τα ιχθυοαποθέματα από την περιοχή με αποτέλεσμα την εξόντωση της παράκτιας αλιείας και την οικονομική καταστροφή εκατοντάδων αλιέων της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή είναι ιδιαιτέρως σημαντική   για τα πουλιά, καθώς είναι περιοχή  θηράματος , αναπαραγωγής,  διάδρομος μετανάστευσης. Θα υπάρξουν  επιπτώσεις στα πουλιά και την άγρια ζωή, διαταραχή  ή απώλεια των οικοτόπων σε κοντινή απόσταση από τις ανεμογεννήτριες. Θα προκληθούν θάνατοι πουλιών και νυχτερίδων από τις ανεμογεννήτριες λόγω  ηλεκτροπληξίας ή σύγκρουσης µε τα περιστρεφόμενα πτερύγια των ανεμογεννητριών.

Η ήδη προβληματική συγκοινωνία με τα νησιά θα γίνει ακόμη πιο προβληματική έως αδύνατη, αφού το ΥΑΠ θα απέχει μόλις 1,5 ναυτικό μίλι από τις από την ακτή των Οθωνών. Πρόκειται για μείζον θέμα, καθώς θα επηρεαστούν η συγκοινωνία μεταξύ των Νησιών και η συγκοινωνιακή σύνδεση της Κέρκυρας με τα Διαπόντια Νησιά.
Με  την εγκατάσταση του ΥΑΠ θα υπάρχει, επί μονίμου βάσης, ηχητική και ηλεκτρομαγνητική ρύπανση με υπαρκτό τον κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
Θα υπάρχει οπτική ρύπανση αφού οι ανεμογεννήτριες θα είναι ορατές από απόσταση 40 και πλέον χιλιομέτρων. Η θέση που θα τοποθετηθούν τις καθιστά ορατές ακόµη και από μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με την Μελέτη, το ύψος των ανεμογεννητριών που προτείνονται για εγκατάσταση, θα υπερβαίνει την υψηλότερη κορυφή της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, εντελώς δυσανάλογο με το τοπίο της περιοχής.

Οι συνέπειες στο τουρισμό και άρα στην οικονομία, όχι μόνο στα Διαπόντια νησιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας θα είναι ολέθριες. Ο  θόρυβος λειτουργίας των ανεμογεννητριών - αισθητός αρκετές εκατοντάδες μέτρα μακριά από την πηγή του -θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα  επισκεψιμότητας σε πολλές τουριστικές περιοχές αλλά και στη  διαβίωση των μόνιμων κατοίκων. Η οικονομική καταστροφή των κατοίκων που κύρια ασχολούνται με τον τουρισμό είναι σχεδόν βέβαιη, αφού οι τουρίστες που έχουν τουριστικό προορισμό τις περιοχές αυτές  για να ηρεμήσουν και να απολαύσουν το φυσικό κάλλος τους, θα τις εγκαταλείψουν όταν τα πλεονεκτήματα των περιοχών αυτών χαθούν με την εγκατάσταση του ΥΑΠ.
Επιπροσθέτως, για να λειτουργήσει το ΥΑΠ θα χρειαστούν δεκάδες υποσταθμοί στη θάλασσα και στη στεριά αλλά και γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης. Φυσικό επόμενο των ενεργειών αυτών είναι η εξαφάνιση του φυσικού κάλλους των νησιών και η μετατροπή τους σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά  από 20-25 χρόνια που είναι το όριο ζωής των ανεμογεννητριών η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο από σίδερα και μια θάλασσα με χιλιάδες τόνους μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων, όπως ακριβώς έχει γίνει σε παρόμοιες καταστάσεις σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει για τη δημιουργία του ΥΑΠ στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν, ήδη, ανοίξει την όρεξη μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων και ενεργειακών κολοσσών. Η περιοχή  θα αλλάζει οριστικά φυσιογνωμία και από τουριστική θα μετατραπεί σε βιομηχανική και μάλιστα με μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος ενάντια στο ΥΑΠ από πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους , ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς της Κέρκυρας και δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση μας στη θέσπιση της ΠΟΑΥΑΠ Διαποντίων Νήσων, δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε την εγκυρότητα του υπό διαβούλευση σχεδίου ΕΠΑΥΑΠ και της συνακόλουθης ΣΜΠΕ.
Επιπλέον, απαιτούμε την εξαίρεση της θαλάσσιας περιοχής των Διαποντίων Νήσων καθώς και της ευρύτερης περιοχής του νησιού μας εν γένει από κάθε μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών σταθμών και επιφυλασσόμαστε για τυχόν νομικές ενέργειες στην περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης.
Με εκτίμηση,

Η προσωρινή Διοικούσα επιτροπή