Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο παλιό σχολείο Αρίλλα καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες του Αρίλλα και της ευρύτερης περιοχής σε Γενική Συνέλευση με θέματα:

  • Απολογισμός 2019

  • Εγγραφή νέων μελών

  • Προετοιμασία και ανακοίνωση δράσεων 2019

  • Ανακοίνωση πρότασης για την διαχείριση των σκουπιδιών και δημιουργία Κέντρου Ανακύκλωσης στον Αρίλλα.

  • Θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την νέα χρονιά.

Το Δ.Σ.