Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της προσπάθειας αναβάθμισης της εικόνας  του Αρίλλα  ώστε να αναδειχτεί σε ένα πρότυπο παραθεριστικό προορισμό τόσο στην Κέρκυρα όσο και για την Ελλάδα, μια από της δράσεις που προτάθηκαν στην ημερίδα για τον τουρισμό στον Αρίλλα τις 20 Ιανουαρίου 2013 ήταν ο εξωραϊσμός πινακίδων και σήμανσης.
Σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα της παρέμβασης που προτείνουμε να κάνουμε στο σημείο που έχετε πινακίδα  και ευελπιστούμε να συμφωνήσετε ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή της.

Με εκτίμηση,
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών
Αρίλλα Κέρκυρας
Σ.Ε.Α.Κ.

Τώρα:

Μετά...