Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλείστε να συμετάσχετε στη  Γενική Συνέλευση Την Κυριακή 10:30
το Πρωί τις 12  Ιανουαρίου 2014  με σκοπό την Δημόσια Διαβούλευση
του προγράμματος του νέου Δ.Σ. και των  προτάσεων μελών για δράσεις
πριν την καλοκαιρινή σαιζόν.
Η παρουσία όλων θεωρείται σημαντική.

Καλή χρονιά,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Άρθρο 1
(
Από το Καταστατικό Του Συνδέσμου)

Ιδρύεται στην Κέρκυρα Πρωτοβάθμιο Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία

‘’ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ’’ με έδρα τον Αρίλλα της Κέρκυρας.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2

Σκοποί του Συνδέσμου αυτού είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα ο Σύνδεσμος σκοπούς έχει:

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της συνεργασίας των Επιχειρηματιών στην περιοχή Αρίλλα του Νομού Κέρκυρας με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ο.Ε.Β.Ε.Κ.- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε).

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων της περιοχής για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού, αθλητικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

5. Την Προβολή και στήριξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών

 

Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης

 

Το προηγούμενο κείμενο  είναι ένα απόκομμα του Καταστατικού του Σ.Ε.Α.Κ.
Ας προσπαθήσουμε να θέσουμε μεταξύ μας και μερικούς κανόνες για το πώς θέλουμε το σωμάτιο μας να λειτουργεί στο Αρίλλα …. Για να είμαστε πάντα ειλικρινείς μεταξύ μας.
•    Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Αρίλλα δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καμία κομματική παράταξη, ή πολιτική κατεύθυνση.
•    Δεν αντικαθιστά το Κράτος και τους νόμους ούτε τις υπηρεσίες του.
•    Λειτουργεί ως συντονιστικό μέσο των προτάσεων και ιδεών των μελών του.
•    Δεν προβαίνει σε ενέργειες και δραστηριότητες που είναι παράνομες.
•    Ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις  αρμοδιότητές του.
•    Οι ενέργειες, προτάσεις, και εργασίες που κάνει δεν θα πρέπει να εξυπηρετούν  προσωπικά συμφέροντα μελών.  Θα πρέπει πάντα να εξετάζεται και να λαμβάνεται υπ όψιν το κοινό συμφέρον πάνω από όλα.

 

· Όλες οι επιχειρήσεις και επαγγέλματα του Αρίλλα συνυπάρχουν αλληλένδετα σαν τα γρανάζια μας μηχανής που δουλεύει για να μας παρέχει τα προς το ζην.

· Για να λειτουργεί σωστά αυτό το σύμπλεγμα θα πρέπει να υπάρχει η ΑΛΗΛΕΓΓΥΗ , η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ, και η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ανάμεσά μας.

· Κάθε δράση, ενέργεια και δραστηριότητα του καθένα μας η οποία εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον και όφελος, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ στον ίδιο με ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ όφελος και αντίθετα κάθε δράση που ζημιώνει το σύνολο, βλάπτει στο τέλος αυτόν που την κάνει.

Έχοντας σαν γνώμονα τα παραπάνω και την μελέτη που προήλθε μετά από την έρευνα του 2012-13 μπορούμε να φτιάξουμε το όραμα για την ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΛΛΑ ώστε το μέρος που ζούμε και συγχρόνως εργαζόμαστε να αναδειχτεί σε ένα πρότυπο παραθεριστικό προορισμό τόσο στην Κέρκυρα όσο και για την Ελλάδα.