Ευρετήριο Άρθρου

 

  

Χαιρετισμός του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Αρίλλα Κέρκυρας

Σ.Ε.Α.Κ

Αγαπητοί Συντοπίτες, Επιχειρηματίες, Τοπικοί φορείς και Αρχές του Τόπου,

Η παρακάτω έρευνα έχει άμεση σχέση με την τουριστική αναπτυξιακή πολιτική των επιχειρηματιών και κατοίκων του Αρίλλα. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε εκτεταμένα να προσεγγίσουμε και εν συνεχεία να αναλύσουμε τις απόψεις και εντυπώσεις των επισκεπτών μας με επιστημονική προσέγγιση.
Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να συνδράµει βοηθώντας συγχρόνως στην περαιτέρω πολιτισµική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Τα επιστημονικά ευρήματα της έρευνας βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών από αλλοδαπούς επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή και στις απόψεις τους σχετικά µε την ποιοτική εξυπηρέτηση.
Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας είναι και οι απόψεις των επιχειρηματιών της περιοχής και η δική τους αντίληψη για την ποιοτική εξυπηρέτηση και τα προβλήματα του Αρίλλα ως επιχειρηματική περιοχή.


Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα αναδείξουν το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών στην περιοχή του Αρίλλα και τελικά θα µας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τα σηµεία εκείνα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε με συζήτηση και ανάλογη πράξη έτσι ώστε να φτάσουμε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .

Αυτά τα συμπεράσματα θα µας βοηθήσουν να ανάγουμε τον Αρίλλα ως ποιοτικό τουριστικό προορισμό, έλκοντας Ταξιδιώτες-Περιηγητές με μεγαλύτερες απαιτήσεις που θα’ ναι πρόθυμος και οικονομικά να καλύψει ,θέτοντας νέες βάσεις στο Πελατειακό προφίλ που θέλουμε για την περιοχή μας.

Όλα αυτά θα µας βοηθήσουν να καθιερώσουμε µια στρατηγική η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από ένα «Σχέδιο διαχείρισης Ποιότητας». Αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει µια συνεχή αναζήτηση για ‘εσωτερική’ αλλά και ‘εξωτερική’ ποιότητα. Εσωτερική, ως προς την ικανοποίηση των επισκεπτών µε τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και εξωτερική, ως προς την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ανάπτυξης και διατήρησης των φυσικών πόρων της περιοχής, αλλά και της πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς µας. Είναι ακριβώς αυτό που αναζητά ο ποιοτικός Ταξιδιώτης-Περιηγητής στον οποίο πιστεύουμε όλοι θα θέλαμε να απευθυνθούμε .

Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε μόνο ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ καθότι η έννοια της φιλοξενίας ξεκινά από τη μεταφορά του επισκέπτη και συνεχίζεται με τον ύπνο τη σίτιση ,το μπάνιο του στην παραλία ,το πότο του, και την κάθε είδους εξυπηρέτηση που θα τον κάνουν να αισθανθεί «σαν στο σπίτι του» και θα του χαράξουν στη μνήμη του τον Αρίλλα σαν περιοχή υψίστου άξιας όχι μόνο όσον αφορά τη φύση του άλλα και τους ανθρώπους του, τις Υπηρεσίες του και τον σεβασμό σε αυτό που προσδοκά από εμάς.

Παρ’ όλα αυτά, ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για την µμέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ των αρχών, της τοπικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και του εργατικού δυναμικού της περιοχής.